Herní mechaniky

Smrt a oživení

Každý může zemřít včetně hlavních postav. Smrt může nastat zastřelením, ubodáním či nemocí. Pokud je hráč zasažen střelnou zbraní do míst neohrožující vitální funkce, tedy do končetin. Není první zásah smrtelný a takto postřelený hráč může být ošetřen lékaři. Při dalším zásahu nyní již bez rozdílu místa zasažení, hráč umírá. Stejně tak tomu je u nože, bez rozdílu, zdali jde o bodnou či sečnou ránu.

Pokud hráč není ošetřen po prvním zásahu do 10 minut, umírá. Jestli hráč zemře, zůstává na místě své smrti dalších 5 minut (jako případná kořist pro jiného hráče), poté může odejít na hřbitov. Pětiminutový interval nastává okamžitě po smrti, pakliže v danou chvíli na místě probíhá konflikt, musí mrtvý hráč na místě setrvat do jeho skončení. Poté může bezpečně odejít, aniž by narušoval hru. Mrtvý hráč se označí červeným přehozeným přes hlavu a odchází BEZE SLOV na hřbitov.

Oživení probíhá na hřbitově. Doba do opětovného oživení ovlivňuje několik faktorů:

  1. Platba hrobníkovi (2 mince  stříbrné za řádný pohřební obřad) – nezaplacení +30 minut k základnímu času
  2. Drogy (pozitivní účinek) – sladký roztok -30 minut od základního času.
  3. Drogy (negativní účinek) – kyselý roztok +30 minut k základnímu času.
  4. Smrt v důsledku nemoci +30 minut k základnímu času.

Doba oživení hráče bez penalizací či výhod jsou 1 hodina (základní čas) od pohřbení. Pohřbení musí vždy provést otec Jonáš, poté začíná odpočet.

Ošetření zraněného

Ošetření poranění provádí pouze přivolaný lékař. Ten stanoví závažnost poranění a hráč je buď na místě ošetřen a může pokračovat ve hře. Nebo musí být transportován na operační sál, kde musí být operován.  Pokud hráč úspěšně operaci přežije pokračuje ve hře jako neporaněný. Lékař však v důsledku závažnosti operace může stanovit povinnost užívání medikamentů. Ošetření na místě může proběhnout u hráče pouze jednou za herní život (identifikace zraněného je prostřednictvím obvazu na postiženém místě). V případě druhého poranění již není možné hráče zachránit a podléhá zraněním.

Kořist (loot)

Každý hráč, který zemře může být prohledán a tak i okraden. To však pouze do doby, dokud není povinen odejít na hřbitov. Prohledávání mrtvol nesmí však být agresivní či jinak nepříjemné/ponižující pro mrtvého hráče. Brát se mohou pouze herní předměty, zásoby a komodity. Osobní věci či zbraně nesmí být v žádném případě hráči nikdy odebrány, pouze identifikační známka ze zbraně, ta lze pak prodat. Hráč prohledá mrtvolu a ze všech věcí co má mrtvý hráč u sebe si může okrádající vzít pouze jednu věc jednoho typu, například pouze munici nebo pouze vodu atd. Všechny ostatní věci mrtvému zůstávají.

Drogy (pozitivní a negativní účinek)

Drogy ve hře ovlivňují čas oživení po smrti. Jejich prodej i vlastnictví je trestné. Vždy jsou v plastových čirých zkumavkách obsahující čirý roztok. Po vypití roztoku se dostavuje efekt a to buď pozitivní či negativní. Pozitivní účinek (sladký roztok) zkracuje dobu oživení a negativní účinek (kyselý roztok) prodlužuje dobu oživení. Drogu použijte vždy během pohřbu.

Střelné zbraně

Každý hráč při vstupu do hry má u sebe pouze herní nůž a osobní (sekundární) zbraň/pistoli. Svou hlavní zbraň (primární), může hráč získat nákup u prodejce ARMA, či jiným herním mechanismem, který musí sám odhalit. Zbraň jako taková je ve hře následně označená, aby byla identifikovatelná. Pokud tato identifikace bude ze zbraně sundána (krádež jiným hráčem nebo ztráta), musí být takováto zbraň vyřazena ze hry a znovu zakoupena.

Vysílačky, radiostanice

Tu může vlastnit každý hráč (pokud si přiveze vlastní), její používání se však odvíjí od splnění závislých herních úkolů a zakoupení povolení skrze prodejce ARMA. Hráči se pak otevírá možnost nejenom komunikace v rámci svého společenského uskupení, ale skrze vysílačku bude možné obdržet unikátní informace, herní úkoly a výzvy.

Medikamenty

Medikamenty ordinují pouze lékaři, rovněž pouze oni je vyrábí a vydávají. A jejich užívání je nutné každé 3 hodiny od prvního požití a to po dobu jednoho dne. Nepobírání léku včas má za následek smrt.

Obchodování

Obchodovat je možné s čímkoliv. Avšak obchod s některým zbožím je v rámci osady zakázáno a trestné.

Lov zvěře

Lovit můžou pouze členové frakce „Lovci a hledači“. Lov probíhá hledáním zvířat v předem určeném prostoru a následnou střelbou na terč z luku. Podle úspěšnosti zásahu se odvíjí i výsledná kořist z nalezeného zvířete.


Ostatní mechaniky a možnosti

Vedlejší herní mechaniky a možnosti ve hře, které jsou k dispozici. Mají především informační charakter.

ID karta

ID karta slouží jako identifikace hráče i jeho postavy. Na kartě se nachází ID číslo, pod kterým se hráč registroval a herní jméno. ID hráče je především orientační pro ORG tým, jelikož s tímto číslem jsou spjaty další sounáležitosti včetně nákupu primární zbraně u ARMY.

Herní postava/role

Každý registrovaný hráč obdrží do zaregistrovaného emailu podklady pro svou herní roli (ty budou rozesílány v průběhu registračních vln). Není tak nutné si svou postavu vymýšlet, úplně od začátku. Doplnit si jí můžete sami o nějakou poutavou historku nebo příběh. Postava bude přidělena náhodně, podle zvolené frakce při registraci. Jinak je tomu u atmosférických postav či konkrétně vybraných osadníků. Popis atmosférické postavy obsahuje celkovou charakteristiku. Motivace, cíle, vztahy, historie a součástí některých postav jsou tajné informace nebo herní předměty.

WC a hygiena

Během akce bude k dispozici mobilní chemické záchody, ty udržujte v čistotě. Musí nám sloužit po celou dobu akce. Sprcha již však není součástí hry, pokud si dovezete vlastní je to možné, ale počítejte i s vlastní užitkovou vodou pro tyto účely. Na umytí rukou či nádobí však voda k dispozici bude.