Náboženství

Křesťanství, hinduismus, judaismus nebo islám? To už se dnes nenosí. Ve střední Evropě stejně moc věřících lidí nezbylo, a pokud někteří věří, tak v Osvětu. Respektive jsme jediná pravá víra, aby bylo jasno.

Zakládáme si na Staré smlouvě, která začala vznikat již 1000 let před naším letopočtem. Věříme však v to, že návratu boží síly a vůle na Zemi předchází apokalypsa a všichni hříšníci budou zatraceni rukou boží. Jen spravedliví a pevní ve víře se budou moci radovat z boží náklonnosti.

Nebojíme se přiznat, že naši trochu zapálenější bratři a sestry pojali naše zákony mnohem přísněji, avšak nevyzpytatelné jsou cesty Boží a jen on sám ví, jaký má s námi skutečný záměr. My jen připravujeme svět na jeho příchod. Na znovuzrození Země k obrazu jeho.


V našem svatostánku je nám ctí mít tak bohabojného pastevce stáda, jako je náš kněz. Své věrné ovečky svolává vždy k ranní bohoslužbě a drží nad nimi ochrannou ruku. Avšak hříšníky stihne trest boží a budou se kát v pekle. Cesta k osvícení vede přes pokání, sebezapření a bezmeznou oddanost.

Věřím, že i Tebe, pokud jsi k nám ještě nenašel cestu, zbloudilče, uvidím ráno na bohoslužbě, kde započneš svou cestu v sebepoznání a pokání.

Pochválen buď LIDSA

Ti kdou jsou jiné víry svou víru skrývají nebo raději ze strachu přecházejí na Osvětu. Nevěřící jsou lehce tolerování.

Rolovat nahoru