Modré přilby

Mírové síly OSN

Mírové síly OSN, neformálně též zvané Modré přilby nebo Modré barety, jsou ozbrojené síly, které na základě mandátu a pod vedením Organizace spojených národů (OSN) usilují o udržení míru v regionech, kde hrozí propuknutí ozbrojeného konfliktu. V tomto případě šlo o pomoc a udržení pořádku v táborech oblastí zasažených katastrofou.

Po tom, co skončila komunikace s vnějším světem, je přísun zásob nulový. Modráci co zůstali, jak jim někteří hanlivě říkali, pomáhali dál, jak jen mohli.

Ve vzniknuvších osadách to byli právě oni, kteří pomáhali udržovat pořádek. Do jejich řad vstoupili i další dobrovolníci. Anebo šlo pouze o lidi, kteří chtěli udržet bezpečí svých blízkých a vzali na sebe onen symbol Modrých přileb.

Rozlišovací znaky: modré přiblby, vojenské oblečení (většinou zbytky), automatické zbraně

Cíle a motivace: ochrana osady a udržení pořádku

Rivalové: Ortodoxní osvěta a všichni narušitelé pořádku.

Politika: hierarchická společnost, bez politických ambicí


V naší osadě podléhají rozkazům generála Pachenka a ten podléhá starostovi. Poté co starosta zmizel, velí Pachenko a „žold“ a zázemí Modrých přileb přešlo pod ARMU. Ono co si budeme povídat. Bylo to tak i dřív, ale lidi byli klidnější, když na ně dohlížel starosta. ARMA díky vnějším kontaktům zajišťuje zásoby a tím si zajišťuje i přítomnost a poslušnost modráků. Některým obyvatelům osady se to příliš nelíbí, ale nemají na vybranou.

Rolovat nahoru