Nový věk

Nový věk

Velmi organizované a cílevědomé uskupení lidí, kteří si říkají Nový věk. Důvod je snadný, víra v nový pořádek a uspořádání světa. Idealistický a inteligentní vůdce LEO vede svou skupinu k novému řádu, lepšímu životu. Lidstvo přežilo a má příležitost vybudovat znovu civilizaci na hodnotách a myšlenkách, kterou jsou nejenom nám čechům vlastní. Lidi má vést spravedlnost, inteligence a rozum. Již nikdy nesmí zvítězit bezpráví, zbabělost a hloupost.

Symbolem pro Nový věk se tak nemohlo stát nic víc českého než samotný symbol lva, kterého všichni tak dobře znají. Odění v tmavém oblečení, převážně černém a jejich rukáv či celá záda zdobí figura lva ve skoku. Tato rozlišovací struktura se ujala i mezi členy Nového věku i v jiných osadách.

V osadě mají ty nejvyšší cíle a chtějí zachovat civilizovanost a inteligenci i pro další generace. Právní řád a důraz na morální hodnoty, jsou základem. A takovéto hodnoty je potřeba uceleně a jednotně chránit stejně tak lidi, kteří tyto hodnoty uchovávají.

Tuto vizi doslova podkopávají členové Společnosti a jejich naprostá neúcta k řádu a hodnotám lidství. Jde jim jen o zisk a vlastní blahobyt. Nesmíme zapomenout ani na jejich ochránce generála Pachenka a jeho ozbrojenou skupinu žoldáků z Modrých přileb, kteří za mrzký peníz přehlídnou cokoliv co jim Společnost dělá přímo před nosem. A tihle nás mají chránit. Zbraně patří pouze do rukou zodpovědných a pověřených. Všechny tyto sféry, jako plevel prorůstá fanatismus v podobě Osvěty.

  • Rozlišovací znaky: Symbol „českého“ lva. Tmavé, především černé oblečení.
  • Cíle a motivace: Zachování inteligentní civilizace pro další generace. Vybudování lepší nové civilizace s pevnými hodnotami, založenými na právu a spravedlnosti pro všechny.
  • Rivalové: Společnost, Modré přilby, Osvěta
  • Politika: Vláda inteligence a moderní lepší civilizace.

Podrobnosti k motivacím, cílům a politice samotného Nového věku obdržíš po registraci v tzv. guidebooku, který dostane každý člen Nového věku ke své herní postavě. Tyto náležitosti můžou a nemusí být vždy v plném souladu s motivacemi a přesvědčením tvé herní postavy.