Covid-19


koronavirus SARS-CoV-2

Covid-19 opatření na akci

Tohle není příjemná část pro nikoho z nás, nicméně nemůžeme se tomu vyhnout ani předstírat, že to tady není. Dodržujte hygienické návyky jak je to jen možné a pokud se necítíte ráno nejlépe a není to kocovina z předchozího dne, raději zůstaňte doma, zdraví je důležitější. Bude úplně stačit když se ve hře bude šířit jen kamenný mor. Prostě buďte ohleduplní, nejsme tu od toho abychom rozhodovali o tom co je a není správné a potřebné. Musíme brát to co je, děkujeme.

Do hry tedy budou vpuštění pouze ti hráči, kteří se prokážou při byrokratickém kolečku na místě platným potvrzením, které budou požadovány ze strany vlády ČR pro účast na akci tohoto typu (platné očkování, platný negativní test nebo potvrzení o prodělání nemoci). Nemáme žádnou akreditaci či zplnomocnění ke kontrole těchto údajů či zpochybňování jejich pravosti či platnosti, ale apelujeme na vás všechny o vaši solidárnost a ohleduplnost nejen vůči sobě samotným, ale vůči všem ostatním.

V případě podezření na onemocnění či respirační problémy, je tuto skutečnost hráč povinen ihned ohlásit organizátorovi. Hráči bude poskytnutá první pomoc, proveden test a případně zavolána záchranná služba.

Pro snažší a rychlejší kontrolu během byrokratického kolečka, si připravte tištěnou formu potvrzení nebo oficiální aplikaci „Tečka“.

Pořadatelé si vyhrazují právo tyto podmínky změnit a to v závislosti na rozhodnutí a změnách stanových v těchto opatřeních vládou ČR.