Oheň, vatra, fajer na akci

Oheň, vatra, fajer 🔥 častý dotaz mnohých osadníků a jiných živlů. Aktuální situace okolo ohniště je taková, že v areálu se nachází jedno stabilní ohniště blízko vstupní brány, které lze plně využívat. 💪 Pak je zde možné za pomoci přenosných ohnišť rozdělat oheň na betonovém podloží, samozřejmě s ohledem na co největší bezpečnost a s ohledem na vegetaci.🤌 Předpokládá se opět velké sucho, riziko je tak velké. Zcela nejlepší varianta je oheň nerozdělávat a limitovat tak riziko 🤔

Bez vlastního ohně ve hře přežijete a pokud cítíte potřebu si něco co k jídlu seženete ohřát nebo nemáte rádi studený čaj😈, tak doporučujeme přenosné plynové vařiče. Jsou bezpečnější, skladnější a méně náročné. Pamatuj, z jiskry vzejde plamen ‼️ A kamarád taky dobře zahřeje 🧐

Tagged with: