Frakce, aktualizace popisů

Jelikož texty pocházely z prvopočátků propagace a tvorby webových stránek pro tento larp, rozhodli jsme se je aktualizovat do modernější podoby. Hlavně i proto, že často byly texty dosti těžkopádné a kostrbaté. Samozřejmě na podstatě frakcí a jejich zaměření to nic nemění, jen se popisy lépe čtou. Informace o jednotlivých frakcích jsou ucelenější a poskytují mnohem lepší popis toho o co frakci jde, kdo jí vede a jak jí člověk pozná.

Samozřejmě ne všechno se člověk dozví na webu a interní záležitosti jednotlivých frakcí se dozví až z tzv. guidebooku, který obdrží po registraci společně se svou herní postavou. Tam jsou podrobněji sepsány možnosti, cíle a motivace či politika samotné frakce.

Tak doufáme, že se vám teď popisky budou lépe číst a více pomohou v rozhodování, kterou frakci si zvolit při registraci. Aktualizace se týká všech základních frakcí jako je Nový věk, Společnost, Modré přilby, ale také Lovců a hledačů či Lékařů a vědců.