Svobodní osadníci

Osadníci jsou nedílnou a nejpodstatnější části komunity. Nejenom, že mají absolutní svobodu po stránce svého rozhodování, ale i v náležitých činnostech. Nejsou tak svázání pravidly žádné z frakcí, pouze pravidly osady jako takové a ty musí dodržovat všichni. Sdružují se převážně na několika stanovištích v osadě, ale mnohdy se najdou i samotáři mimo větší uskupení ostatních osadníků. Mezi osadníky najdete obchodníky, překupníky, bojovníky, dříče i naprosté lenochy. Taková pestrá škála lidských charakterů není snad v žádné z frakcí, možná proto jsou i tolik flexibilní.

Seznam dostupných rolí osadníků

Nicméně i zde se utvořili dvě skupiny, říkají si „rodiny„. Členové těchto rodin drží pospolu více než se zbytkem osadníků a každá má něco do sebe, ale přímo mezi sebe nevezmou jen tak někoho. Nejsou to nikterak početné rodiny, ale za to věrné. Na veřejnosti se nijak zvlášť neprojevují a ani se nesnaží prorazit jako větší frakce, jdou si svou vlastní cestou navzdory všem.

  • První rodinou jsou „Rothschildové„, jak již jméno napovídá, zabývají se financemi. Půjčují a shromažďují peníze, mezi osadníky mají nemalé množství svých dlužníků. Svým finančním vlivem si zajišťují jak jistou neutralitu tak i nedotknutelnost.
  • Druhou rodinou jsou „Ráthové„, zabývají se především získáváním medikamentů a zásob pro lékaře a vědce. Někdy to však působí dojmem, že až tak čistí nejsou a vždy si něco bokem nechají. Drogy jsou v osadě zakázány, ale nikdo jim však nic nedokázal.

Je zde i malá skupinka tři arabských osadníků, k nim se často i hlásí bratři Al-Rashidové, potulní obchodníci. Svobodní osadníci, nemají žádná omezení mimo hlavních nařízení osady. Dokud nebude obnovena vláda nové osady, nepodléhají ani žádným pracovním povinnostem, ale každý ochotně přiloží ruku k dílu, přeci jen domov je domov.

Rozlišovací znaky: žádné, nosí běžně dostupné oblečení a vybavení (zákaz maskáčů)

Cíle a motivace: přežití v dnešním světě, osobní motivace a cíle

Rivalové: kdokoliv kdo by jim chtěl upřít jejich právo na svobodný život v osadě

Politika: každý jedinec individuálně


Držíme při sobě a nikomu nic nechybí. Sem tam uděláš nějakou fušku, aby bylo za co nakoupit náboje. Čert nikdy neví. Sem tam nějaké kšeftík, aby bylo co do huby. Někteří říkají, že je to snad lepší než kdysi. No a když máš všeho dostatek a nikdo tě zrovna nepotřebuje, jdeš si po svých. Pár jich chodí pravidelně i na bohoslužby otce Jonáš, můžeš se k nim klidně přidat, co nám tady vlastně chybí.

Rolovat nahoru