Herní mechaniky

Smrt a oživení

Každý může zemřít včetně hlavních postav. Smrt může nastat zastřelením, ubodáním či nemocí. Pokud je hráč zasažen střelnou zbraní do míst neohrožující vitální funkce, tedy do končetin. Není první zásah smrtelný a takto postřelený hráč může být ošetřen lékaři. Při dalším zásahu nyní již bez rozdílu místa zasažení, hráč umírá. Stejně tak tomu je u nože, bez rozdílu, zdali jde o bodnou či sečnou ránu.

Pokud hráč není ošetřen po prvním zásahu do 10 minut, umírá. Jestli hráč zemře, zůstává na místě své smrti dalších 5 minut (jako případná kořist pro jiného hráče), poté může odejít na hřbitov. Pětiminutový interval nastává okamžitě po smrti, pakliže v danou chvíli na místě probíhá konflikt, musí mrtvý hráč na místě setrvat do jeho skončení. Poté může bezpečně odejít, aniž by narušoval hru. Mrtvý hráč se označí červeným přehozeným přes hlavu a odchází BEZE SLOV na hřbitov.

Oživení probíhá na hřbitově. Doba do opětovného oživení ovlivňuje několik faktorů:

  1. Platba hrobníkovi (2 mince  stříbrné za řádný pohřební obřad) – nezaplacení +1 hodina k základnímu času
  2. Drogy (pozitivní účinek) – sladký roztok -1 hodina od základního času.
  3. Drogy (negativní účinek) – kyselý roztok +1 hodina k základnímu času.
  4. Smrt v důsledku nemoci +1 hodina k základnímu času.

Doba oživení hráče bez penalizací či výhod jsou 3 hodiny (základní čas) od pohřbení. Pohřbení musí vždy provést otec Jonáš, poté začíná odpočet.

Ošetření zraněného

Ošetření poranění provádí pouze přivolaný lékař. Ten stanoví závažnost poranění a hráč je buď na místě ošetřen a může pokračovat ve hře. Nebo musí být transportován na operační sál, kde musí být operován.  Pokud hráč úspěšně operaci přežije pokračuje ve hře jako neporaněný. Lékař však v důsledku závažnosti operace může stanovit povinnost užívání medikamentů. Ošetření na místě může proběhnout u hráče pouze jednou za herní život (identifikace zraněného je prostřednictvím obvazu na postiženém místě). V případě druhého poranění již není možné hráče zachránit a podléhá zraněním.

Kořist (loot)

Každý hráč, který zemře může být prohledán a tak i okraden. To však pouze do doby, dokud není povinen odejít na hřbitov. Prohledávání mrtvol nesmí však být agresivní či jinak nepříjemné/ponižující pro mrtvého hráče. Brát se mohou pouze herní předměty a zásoby. Osobní věci či zbraně nesmí být v žádném případě hráči nikdy odebrány.

Drogy (pozitivní a negativní účinek)

Drogy ve hře ovlivňují čas oživení po smrti. Jejich prodej i vlastnictví je trestné. Vždy jsou v plastových čirých zkumavkách obsahující čirý roztok. Po vypití roztoku se dostavuje efekt a to buď pozitivní či negativní. Pozitivní účinek (sladký roztok) zkracuje dobu oživení a negativní účinek (kyselý roztok) prodlužuje dobu oživení. Drogu použijte vždy během pohřbu.

Medikamenty

Medikamenty ordinují pouze lékaři, rovněž pouze oni je vyrábí a vydávají. A jejich užívání je nutné každé 3 hodiny od prvního požití a to po dobu jednoho dne. Nepobírání léku včas má za následek smrt.

Vězení a požehnání

Pokud se dostane hráč do vězení (uvěznění trvá nějaký čas, který stanoví soud či Pachenko) a je věřící může od otce dostat rozhřešení a zkrátí se mu čas ve vězení na polovinu. Pokud není věřící má smůlu.

Obchodování

Obchodovat je možné s čímkoliv. Avšak obchod s některým zbožím je v rámci osady zakázáno a trestné.

Lov zvěře

Lovit můžou pouze členové frakce „Lovci a hledači“. Lov probíhá hledáním maket zvířat v předem určeném prostoru a následnou střelbou na terč z luku. Podle úspěšnosti zásahu se odvíjí i výsledná kořist z nalezené zvěře.


Ostatní mechaniky a možnosti

Vedlejší herní mechaniky a možnosti ve hře, které jsou k dispozici. Mají především informační charakter.

ID karta

ID karta slouží jako identifikace hráče i jeho postavy. Na kartě se nachází ID číslo, pod kterým se hráč registroval a herní jméno. ID hráče je především orientační pro ORG tým, jelikož s tímto číslem jsou spjaty další sounáležitosti včetně nákupu primární zbraně u ARMY.

Herní postava/role

Každý registrovaný hráč obdrží do zaregistrovaného emailu podklady pro svou herní roli (ty budou rozesílány v průběhu měsíce dubna). Není tak nutné si svou postavu vymýšlet, můžete si jí však do jisté míry upravit či doplnit. Postava bude přidělena náhodně, podle zvolené frakce při registraci. Popis postavy obsahuje celkovou charakteristiku. Motivace, cíle, vztahy, historie a součástí některých postav jsou tajné informace nebo herní předměty.

WC a hygiena

Během akce bude k dispozici mobilní chemické záchody, ty udržujte v čistotě. Musí nám sloužit po celou dobu akce. Sprcha již však není součástí hry, pokud si dovezete vlastní je to možné, ale počítejte i s vlastní užitkovou vodou pro tyto účely. Na umytí rukou či nádobí však voda k dispozici bude.

Rolovat nahoru