Herní mechaniky

ID karty

ID karty slouží jako identifikace jednotlivých hráčů a zároveň jako vstupenka na akci. Na kartě se nachází ID číslo, pod kterým se hráč registroval a herní jméno. ID hráče je především orientační pro ORG tým, jelikož s tímto číslem jsou spjaty další sounáležitosti včetně nákupu zbraně.

Smrt a oživení

Každý může zemřít. Smrt může nastat zastřelením, ubodáním či nemocí. Pokud je hráč zasažen střelnou zbraní do míst neohrožující vitální funkce, tedy do končetin. Není první zásah smrtelný a takto postřelený hráč může být ošetřen. Při dalším zásahu nyní již bez rozdílu místa zasažení hráč umírá. Stejně tak tomu je u nože bez rozdílu, zdali jde o bodnou či sečnou ránu.

Pokud hráč není ošetřen po prvním zásahu do 10 minut, umírá. Mrtvý hráč na místě své smrti setrvává 5 minut, poté může odejít na hřbitov. Pětiminutový interval nastává okamžitě po smrti, pakliže v danou chvíli na místě probíhá konflikt, musí mrtvý hráč na místě setrvat do jeho skončení. Pak může bezpečně odejít, aniž by narušoval hru.

Oživení probíhá na hřbitově. Doba do opětovného oživení ovlivňuje několik faktorů:

  1. Platba hrobníkovi (2 mince za řádný pohřební obřad) – nezaplacení +1 hodina k základnímu času
  2. Množství zásob pro chod osady (jídlo a voda) – nesplněné normy +1 hodina k základnímu času
  3. Původ mrtvého (benefity jednotlivých frakcí) – splněné minima -1 hodina od základního času 

Doba oživení hráče bez penalizací či výhod jsou 3 hodiny od pohřbení. Pohřbení musí vždy provést kněz.

Kořist z mrtvých hráčů (loot)

Každý hráč, který zemře může být prohledán a tak i okraden. To však pouze do doby, dokud není povinen odejít na hřbitov. Prohledávání mrtvol nesmí však být agresivní či jinak nepříjemné pro mrtvého hráče. Brát se mohou pouze herní předměty a zásoby. Osobní věci či zbraně nesmí být v žádném případě hráči nikdy odebrány.

Lov, zajišťování jídla

Lov je primární zdroj jídla jako nezbytné komodity pro osadu. Pro lov jsou určení členové frakce „Lovci a hledači“. Kteří loví prostřednictvím luků. Lov mohou provádět i jiní hráči, avšak výše zisku jídla pro osadu je menší nežli v případě lovců. Pokud dojde k nalezení stáda zvířat vhodných pro lov, hráč uvědomí osadu či přímo lovce. Stav stáda tedy i výše zdrojů se průběžně doplňuje. Jídlo pro osadu je však možné získat i přímo a to z mrtvých schránek atp.

Voda, zajišťování vody

Rovněž jako u jídla musí být zdroj vody nejdříve nalezen. Každý hráč může od zdroje odnést pouze jednu láhev čisté vody. Čistotu vody zajišťují vědci, kteří musí být vždy k novému zdroji vody dovedeni. Ti provedou zkoušku vody a případnou dekontaminaci vody. Pokud se do zdroje vody osady dostane kontaminovaná láhev, kontaminuje se tak celé zásoby a musí být pak odstraněny a nádrž musí být dekontaminována opět vědci. Stav vody u každého zdroje se průběžně doplňuje. Vodu pro osadu je však možné získat i z mrtvých schránek atp.

Obchodování

Obchodovat je možné s čímkoliv. Avšak obchod s některým zbožím je v rámci osady zakázáno a trestné. Obchodníci v rámci tržiště mají obchod plně povolen (vyjímaje zakázaného zboží). Obchodování mimo obchodníky je vždy podezřelé a přilákává pozornost Modrých přileb. Výše ceny není nikterak fixní.

Rolovat nahoru